Restoran • Boyugüzel Termal Hotel • Bursa'daki Eviniz
Bilgi ve Rezervasyon
224 474 01 43
Otel İletişim
224 239 99 99