Boyugüzel Termal Hotel • Bursa Termal Otel • İletişim
Bilgi ve Rezervasyon
224 474 01 43
Otel İletişim
224 239 99 99